Obnova historických budov

Obnova budov – spíše než budování nových nebo demolice stávajících – je odpovědná volba vedoucí k zachování a ochraně minulosti pro další generace. Nehledě na ochranu životního prostředí a udržitelný způsob výstavby. Obnova a údržba historických budov je totiž zpravidla ekologičtější než stavby jednoduše zničit a postavit nové.

Každá stávající budova je investicí energie, času a zdrojů. Pokud jsou tyto budovy jednoduše zničeny, stává se tato investice zcela zbytečná.

Aktivní snahy o uchování historie v podobě památných a historických budov může pomoci omezit některé škodlivé účinky nové výstavby na životní prostředí.

Jak postupovat při snaze zachovat historickou budovu?

Než se zavážete k záchraně historické budovy, musíte být dostatečně připraveni. Půjde o zdlouhavý projekt zahrnující dlouhé hodiny plné tisíce schůzek, telefonních hovorů a e-mailů. Snahy vás mohou stát nemalé finanční částky. A nakonec možná nebudete moci zachránit budovu před jejím stržením.

Ale pokud budete úspěšní, dáte nový život krásné historické budově. Budete moci darovat historii a kulturní dědictví budoucím generacím. Zachováte fyzický odkaz na minulost a zároveň zlepšíte budoucnost a historickou hodnotu svého města.

Pokud jste odhodláni budovu zachránit, musíte udělat následující:

– Odborně určete význam budovy (historický, kulturní, architektonický)

Určení historického, kulturního nebo architektonického významu budovy je důležité pro zvýšení povědomí o budově, žádosti o granty a financování a pro dodržování pravidel, která se na daný typ budovy vztahují.

Za tímto účelem můžete pracovat s místními historiky a minulými vlastníky. Budete také muset zvážit zařazení budovy na místní a státní seznamy historických budov.

– Naplánujte nový účel budovy

– Najděte partnery, kteří projekt obnovy finančně a mediálně zaštítí

– Obstarejte bezpečné zdroje financování