Co ohrožuje historické budovy?

Bohužel existuje nespočet hrozeb, kterým čelí naše milované historické budovy. Ať už jde o havarijní stav, nezájem majitele nebo plány vývojáře. Pokud stojíte o zachování a obnovu historické budovy ve vašem městě, musíte identifikovat největší ohrožení budovy. Až budete hotovi, můžete začít pracovat na hledání řešení a cesty k samotné záchraně budovy.

Havarijní stav

Nejběžnější hrozbou pro jakoukoli historickou budovu je postupné zanedbávání, chátrání a havarijní stav. Starší budovy mohou být nákladné na údržbu a obnovu. Majitelé budov mohou selhat při zajišťování nezbytné preventivní údržby, která udrží budovu v lepším stavu.

Nevyužité nebo opuštěné budovy

Občas se historická budova prodává jako součást většího majetku nebo pozemků. Pozemek je oceňován developerem nebo investorem pro budoucí použití, ale budova zůstává na pozemku bez účelu.

Urbanistický růst

Historická budova mohla být postavena v době, kdy jezdilo jen málo automobilů a nákladních aut, narušujících statiku. Za roky existence budovy se změnilo i okolí budovy a ta již nemusí zapadat do plánů růstu městských a příměstských částí.

Nepřízeň počasí

Příroda je mocná, neutuchající síla, která dokáže přemoci nejstarší a nejodolnější budovy. V průběhu desetiletí zaznamenala historická budova řadu ran v důsledku větru, záplav apod.

Pokud stojíte o záchranu chátrající historické budovy, můžete najít řešení, jak budovu bezpečně chránit.

Zatímco každá budova i hrozba, které čelí, je jedinečná, většina metod záchrany historické budovy spadá do 1 z 5 kategorií.

Nakonec byste měli být schopni najít kategorii, která odpovídá vaší situaci a pomůže vám zachránit budovu pro další generaci.

1. OCHRANA

Prioritou je zachování původních materiálů, což může zvýšit náklady na proces konzervace a omezit budoucí využití budovy.

2. OBNOVA

Historická obnova se zaměřuje na navrácení historické budovy do původní podoby. Tato metoda zahrnuje spoléhání se na historické dokumenty (včetně plánů a fotografií) a použití původních stavebních materiálů a technik k obnově budovy tak, jak vypadala v určitém období.

3. REHABILITACE

Při sanaci budovy je kladen důraz na provedení správných oprav a úprav, aby byla budova funkční a užitečná. Jsou povoleny doplňky a upgrady, přičemž je třeba dbát na zachování částí budovy, které mají historickou nebo kulturní hodnotu.

4. PŘESTAVBA

Přestavba je metoda záchrany historické budovy změnou jejího původního účelu. Historické vlastnosti lze zachovat, zatímco vnitřní prvky budovy jsou upraveny tak, aby vyhovovaly novým účelům.

Nejběžnější příklady přestavby: přeměna starého skladu na luxusní byty, přeměna historického domu na kanceláře a opětovné využití tovární nebo průmyslové budovy pro obchodní účely

5. PŘEMÍSTĚNÍ

Jsou chvíle, kdy historickou budovu nelze zanechat na jejím původním místě. Jediným řešením je fyzický přesun budovy na nové místo, ať už kvůli silám přírody nebo odhodlaným developerům nebo vlastníkům pozemků.

Zatímco někteří historici a obyvatelé města mohou naříkat nad přemístěním budovy z jejího původního místa na nové. Je to stále lepší řešení, než vidět celou budovu na skládce.